Nõo Veskijärve parkla rajamine

Projekt: Nõo Veskijärve parkla rajamine

Tööde eesmärk: Nõo alevikus Voika tänavas Nõo Veskijärve supluskohta teenindava parkla ja jalgtee rajamine koos valgustite paigaldusega.

Tööde teostamise viis ja aeg: Riigihanke avatud hankemenetlus on avaldatud riigihangete registri kodulehel.

Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori 25.04.2022 käskkirjaga nr 1-2/0043 tehti muudatus  Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme taotlemisõigusega projektide nimekirja Tartu maakonna 2020 .a kinnitatud projekti osas.
Projekti „Nõo Rannahalli kaasajastamine" asemel kinnitati taotlemisõigusega projektide nimekirja projekt „Nõo Veskijärve puhkeala rajamine".  Toetuse saajaks on Nõo vallavalitsus.

Riigi tugiteenuste keskuse 5. juuli 2022 otsusega nr 11.2-28/ 0651 tunnistati Nõo Vallavalitsuse toetuse taotlus nõuetele vastavaks ja rahuldati.

Toetuse summa on 70 000 eurot.

Töid teostab: JBS Infra OÜ.

Tööde teostamise aeg: 15.09.2022.

Otsused avatud hanke „Nõo Veskijärve parkla rajamine".

Ehitustööde lõpetamine: 21.09.2022.

Info: Sven Tarto (tel 505 1067).

Ehitustöödega on alustatud.

Nii parkla ...

... kui ka jalgtee on saanud asfaltkatte.

Parkla on kasutusvalmis ka talve saabudes.