12.07.22

Nõo Veskijärve supluskoht
 

Alates 2008 aastast on Nõo alevikus Nõo Veskijärve ääres avatud ametlik supluskoht. Ametlik suplushooaeg kestab 1. juunist kuni 31. augustini. Suplushooaja jooksul võetakse järvest regulaarselt veeproove. Veeproovide tulemustega on võimalik tutvuda Tervisekaitseameti kodulehel.  Ametliku supluskohaga ei kaasne  rannavalvet, seepärast palume endiselt olla tähelepanelik ja oma võimeid mitte üle hinnata. Suplushooajal on suplusala tähistatud poidega.

Täiendav informatsioon supluskohtade kohta Tervisekaitseameti kodulehelt

Nõo Veskijärve suplusvee analüüside tulemused

Lisaks võetakse suplushooajal regulaarselt proove ka Tõravere suurest ja keskmisest tiigist.

Tõravere suure tiigi (Observatooriumi tn 5b) tulemused

Tõravere keskmise tiigi (Observatooriumi tn 15a) tulemused