Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine

7.11.23

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saanud jäätmevaldaja on kohustatud vastavalt jäätmeseaduses sätestatule esitama igal järgneval aastal 20. jaanuariks omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Merike Poom, merike.poom@nvv.ee, tel. 745 5332.

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

  Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Nõo vallamajast. 

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument.

Viide:

 

Toimetaja: AIRIKE JÕESAAR