Pesupesemisteenus

Pesupesemisteenuse eesmärgiks on abistada teenuse saajat tegevuses, mille sooritamiseks vajab isik oma puude või ea tõttu füüsilist kõrvalabi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

Pesupesemisteenust on õigustatud saama eakad ja puudega isikud, kelle tervislik või majanduslik olukord ei võimalda toime tulla kodus pesupesemisega.


Lisainfo:

Sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik, jaanika.liblik@nvv.ee  tel 745 5004, 525 8716.

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord