Nõo Vallavalitsuse 13. juuni 2023. a. korraldusega nr 382 ja 20. juuni 2023. a. korraldusega nr 404 otsustati rahuldada hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi


 

Toetuse saaja nimi

Projekti nimetus

Toetuse suurus eurodes

Sander Valvas, Kullo Laos, Kalle Köhler, Pille Murumaa, Tambet Paas

Kanalisatsioonisüsteem/Biopuhasti/Imbväljak

7453,08

Signe Lääne 

Kanalisatsioonisüsteemi ehitus

3268,26

Jaan Värva

Imbsüsteemi rajamine

2894,40

Jan Roosipuu

Puurkaevu rajamine

5628,00

Pille Ojamets 

Puurkaev

6319,44

Jaanus Asuküll ja Heikko Alas 

Puurkaevu ehitus

9254,04

Roland Kuusk

Eha ning Udumäe kinnistuteni juurdepääsutee rajamine

6500,00

Mart Einasto

Veesüsteemide valdkonna projekti raames puurkaevu rajamine Järveallikule

5579,76

Arle Nagel

Puurkaevu rajamine

3288,00

Koidula Puna

Tõravere äkikoht puurkaevu rajamine, pumpla ehitus koos seadmetega, rauaeraldusfiltri paigaldus

4952,00

Margus Zirk

Unipiha külas asuva Eha kinnistu veesüsteem

6500,00

 

Nõo Vallavalitsuse 31. mai 2021. a. korraldusega nr 255 otsustati rahuldada Hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi

Toetuse saaja nimi

Projekti nimetus

Toetuse suurus eurodes

Ines Männiste

Puurkaev

4486,32

Jaana Rajamägi

Septik ja pumplaga imbsüsteemi rajamine

2371,80

Marju Saag, Andrus Zeiger, Martin Tohu

Juurdepääsutee põhja ja katte ehitus Meeri külas

14100,55

Vello Tellissaar

Pärnaõie kinnistu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus

6500,00

Annemari Polikarpus

Veski-Viinamärdi elumaja kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4380,19

Riho Laan

Juurdepääsutee renoveerimine

5660,16

Ilme Saal

Salvkaevu süvendamine

247,51

Elisa Padar

Imbsüsteemi rajamine

4643,10

Ardi Püssa

Nõlvaku talu veevarustussüsteemid

900,00

Lennart Ingi

Lenksi kinnistu reoveesüsteemi ehitamine

2331,60

Hillar Linde

Uue-Lombi, Luke küla, Nõo vald 52801:009:0403 salvkaev

3037,78

Kristiina Hansen

Öpiku talu veevarustussüsteemi kaasajastamine

6399,00

Merlin Aedma

Hajaasustuse programm 2021 veesüsteemid

2949,35

 

Nõo Vallavalitsuse 29. juuni 2020. a. korraldusega nr 302 otsustati rahuldada Hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi

13.07.22

Toetuse saaja nimi

Projekti nimetus

Toetuse suurus eurodes

Heidi Sarapuu

Nõo vald, Voika küla, Sarapuu kinnistu-kaevu süvendamine

448,51

Jaanus Akkermann

Tedre kinnistule puurkaevu rajamine, vee- ja pumba toitekaabli trassi rajamine, seadmete komplekteerimine, paigaldus, surveproov ja häälestus. Veepuhastusfiltri paigaldamine.

4096,38

Malle Saks (kaastaotleja Marko Saks)

Metsa ja Metsasalu kinnistu puurkaevu rajamine

6013,92

Andres Neeme

Nõo vald, Meeri küla, Niine kinnistu-puurkaevu ja torustiku rajamine

5619,96

Jüri Aleksander Pertmann

Vahemetsa kinnistu veevarustuse rajamine ja vajalike seadmete soetamine

4815,96

Rait Toomsalu

Ukuaru talu, septik ja pumplaga imbväljaku rajamine

2237,53

Marko Saks

Metsasalu kanalisatsioon

2931,38

Kunnar Zirk

Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus Lombi 13, Voika küla, Nõo vald

3634,00

Marko Aarna

Vaarika talu majapidamise tarbeks puurkaevu rajamine Vahtramäe krundile

6500,00

Heiki Susi

Nõo vald Aiamaa küla Kingu kinnistu-salvkaevu rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine

1720,88

Heiki Susi

Nõo vald Aiamaa küla Kingu kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2339,64

Helen Kaskema

Maarjakase maaüksusele puurkaevu puurimine ja veetõsteseadmete paigaldamine ja veetorustiku ehitamine

4176,00

Janno Õsso

Nõo vallas Nõgiaru külas asuva Kasavere talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4731,54

 

Toimetaja: LIIA SIREL

Nõo Vallavalitsuse 05. augusti 2019. a. korraldusega nr 309 ja 12. augusti 2019. a. korraldusega nr 317 otsustati rahuldada Hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi

Toetuse saaja nimi    Projekti nimetus Toetuse suurus eurodes
Silvi Sarapson Keeri küla Kalda kinnistule juurdepääsutee rajamine 6500,00
Illimar Lõiv
Tooma talu kanalisatsiooni süsteemi renoveerimine
1920,24
Ave Henno
Salvkaevu rajamine koos vee toomisega majja Illi küla Räisaotsa talu
3986,11
Ave Henno
Kanalisatsiooni rajamine Illi küla Räisaotsa talu
2299,44
Eivo Saal
Nõo vald, Meeri küla, Teeääre talu. Septik koos imbväljaku ja pumbaga
1624,08
Airis Kolberg
Laari kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine
1845,18
Katrin Kase, Airis Kolberg
Kolbergi kinnistule puurkaevu rajamine
5125,50
Tiina Rooväli
Roovälja kinnistu salvkaevu rajamine koos veetorustikuga
2439,00
Endla Laius
Kadaja kinnistu omapuhasti
2094,00
Kaja Lääne
Vana-Kirila puurkaevu rajamine
4120,50
Voldemar Valkenklau
Turbasoo kinnistule veesüsteemi rajamine
4692,00
Heli Veskimäe
Veskimäe kinnistule veesüsteem
866,00
Meelis Saal
Meeri külas, Vana-Tammelaane kinnistul kaevu süvendamine
1000,00

 

Nõo Vallavalitsuse 15. augusti 2018. a. korraldusega nr 335 otsustati rahuldada Hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi

21.08.18
Toetuse saaja nimi    Projekti nimetus Toetuse suurus eurodes
Ruth Maal
Maali talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
2094,00
Ruth Maal
Maali talu veesüsteemi rajamine
3232,00
Meelis Kukk
Unipiha küla Väljaotsa kinnistule kanalisatsiooni rajamine
2051,00
Marge Marran
Tartumaal, Nõo vallas, Luke külasasuva Lombi kinnistu puurkaevu rajamine
5487,30
Tanel Liira
Pärna kinnistu veevarustussüsteemi renoveerimine, puurkaevu rajamine
3979,80
Riina Rooleht
Nõo Valla, Uuta küla, Kirsimäe kanalisatsioonisüsteemi rajamine
1817,04
Kaidi Kasela
Vana-Kolde Meeri küla Nõo vald juurdepääsutee taastamine
6054,12
Mart Kreevald
Nilbe talu kanalisatsioon
2749,00
Villu Laiapea
Sanna kinnistu septiku ja imbsüsteemi rajamine
2240,00
Dmitri Mošarov
Nõo vald Voika küla Sepa talu kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine
1987,22
Riina Rooleht
Nõo Valla, Uuta küla, Kirsimäe veesüsteemi rajamine
945,77
Malle Roomet
Vaino kinnistu kanalisatsioon
4040,00
Aare Holter
Roa kinnistule imbsüsteemi rajamine
2430,00

 

NÕO VALLAVALITSUSE 21. JUUNI 2017. A KORRALDUSEGA NR 198 OTSUSTATI RAHASTADA HAJAASUTUSE PROGRAMMI RAAMES JÄRGMISI TAOTLUSI

21.06.17

Toetuse saaja ja kaastaotleja nimi

Projekti nimetus

Toetuse suurus eurodes

Oma- ja kaasfinantseeringu suurus eurodes

Annika Paju-Aarike

Lui talu veesüsteemide/ puurkaevu rajamine

4 880,00

2440,00

Linda Lukk

Matsjaago kaevu rajamine

2890,80

1445,20

Ester Viinalass

Kitse talu septiku paigaldus ja imbväljaku ehitus Luke külas

1540,08

769,92

Jaanis Kurvits

Kährimäe kinnistu kanalisatsiooni-süsteemide ehitamine

1892,00

946,00

Esko Tepper

Kopra talu juurdepääsutee rajamine

1724,00

862,00

Ülo Pastak

Metsakuki talu kanalisatsioonisüsteemi projekt

2940,15

1469,85

Villu Laiapea

Sanna kinnistule juurdepääsutee ehitamine

2952,00

1476,00

Jüri Einaleht, Valeri Jušinski, Aadu Kõrgesaar

Uuta küla juurdepääsutee renoveerimine

1939,30

969,50

Aime Mägi

Vastse-Laaska talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2703,20

1351,12

Rein Soidla

Vahenurme reoveesüsteemi ehitus

2400,00

1200,00

Riivo Jaska

Omapuhasti ehitamine, Kupi talu, Kolga

1538,47

813,77

 

NÕO VALLAVALITSUSE 21. JUUNI 2016. A KORRALDUSEGA NR 239 OTSUSTATI RAHASTADA HAJAASUSTUSE PROGRAMMI RAAMES JÄRGMISI TAOTLUSI

21.02.17

Toetuse saaja nimi

Projekti nimetus

Projekti tegevused

Toetuse suurus

Oma- ja kaasfinantseeringu suurus

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev

Maidu Silm

Metsatuka kinnistule puurkaevu rajamine

Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, vee puhastamiseks ja pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veesüsteemide teostusmõõdistamine, vee kvaliteedi analüüs

4976,00

2488,00

30.06.2017

Tanel Aaso

Männi kinnistule puurkaevu rajamine

Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, vee puhastamiseks ja pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, veesüsteemide teostusmõõdistamine, vee kvaliteedi analüüs

2770,00

2810,00

30.09.2017

Silja Noormägi

Sereski-Järve kinnistule salvkaevu rajamine

Salvkaevu rajamine

1783,00

892,00

30.09.2017

Gaili Kangur

Nõo vallas Meeri külas asuvale Lagedi talule juurdepääsutee ehitamine

Teepõhja ja -katte ehitamine

4068,2

2033,8

28.09.2017

Eivo Saal

Meeri küla Teeääre talu kaev

Salvkaevu rajamine

2563,46

1281,54

27.09.2017

Peep Ulst

Tartu maakond, Nõo v, Unipiha k, Tamme talu juurdepääsutee korrastamine

Teepõhja ja -katte ehitamine, truubi ehitamine, teeala kuivendamine

5577,74

4070,26

1.07.2017

Triin Radala

Luhasoo, Unipiha küla juurdepääsutee ehitamine

Teepõhja ja -katte ehitamine, truubi ehitamine

3169,6

1584,8

31.07.2017

 

NÕO VALLAVALITSUSE 18. JUUNI 2015. A KORRALDUSEGA NR 283 OTSUSTATI RAHASTADA HAJAASUTUSE PROGRAMMI RAAMES JÄRGMISI TAOTLUSI

18.07.16

Toetuse saaja nimi

Projekti nimetus

Projekti tegevused

Toetuse suurus

Oma- ja kaasfinantseeringu suurus

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev

Liia Kašan

Tartumaa Nõo vald Kolga küla Agali talu veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid

Salvkaevu puhastamine ja tihendamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, omapuhasti- ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine

3031,78

1515,66

31.01.2016

Risto Kull

Kuuse kinnistule juurdepääsutee rajamine

Teepõhja ja –katte ehitamine, truubi ehitamine, teeala kuivendamine

6220,00

3110,00

30.06.2016

Eveli Luik

Luke küla, Nõo vald, Pargiääre kanalisatsiooni ehitus

Omapuhasti ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine

1680,08

839,92

31.08.2016

Kaido Voor

Tartu maakonnas Nõo vallas Sassi külas Alliku kinnistu kanalisatsioonisüsteemi ehitus

Omapuhasti ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine, kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistamine, vana kanaliseerimissüsteemi likvideerimine

2355,45

1177,55

31.12.2015

Raivo Ritson

Liismäe talu, Luke küla, Nõo vald, Tartumaa. Kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine

Omapuhasti ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine

1852,09

925,91

31.12.2015

Meelis Sedrik

Laane vkt 2 heitveemahuti paigaldamine

Heitveemahuti paigaldamine ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine

2356,00

1178,00

31.07.2015

Ele-Riin Viinalass

Vanajärve talu imbväljaku ehitus

Omapuhasti ning kanalisatsioonitorustiku ehitamine

1316,07

657,93

31.12.2015

Raivo Laur

Septiku ja imbsüsteemi paigaldus Lombi talu majapidamises

Omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, vana kanaliseerimissüsteemi likvideerimine

1106,53

753,47

31.07.2015

 

Toimetaja: SVEN TARTO

Nõo Vallavalitsuse 11. juuli 2014 a. korraldusega nr 273 otsustati rahastada hajaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi

18.07.16
Toetuse saaja nimi Projekti nimetus Projekti tegevused Toetuse suurus Oma- ja kaasfinantseeringu suurus Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev
Ants Kruuse Kirinitsi kinnistu sissesõidutee ehitus Teepõhja ja -katte ehitamine, teeala kuivendamine 4200,00 2300,00 15.10.2014
Carmen   Laasik Uus-Pärnavälja talu kanalisatsioon Omapuhasti ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine, rajatud hooneteväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine 1680,00 840,00 31.07.2015
Kristiina Soonvald Ületee talu reoveepuhasti rajamine ja kaevu puhastamine Salvkaevu puhastamine/süvendamine, vee kvaliteedi analüüs 2244,65 1122,15 30.11.2015
Igor Bussov Metsküla kinnistule uue puurkaevu rajamine Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vana puurkaevu tamponeerimine 5875,35 3016,65 30.11.2015

 

Toimetaja: SVEN TARTO

Nõo Vallavalitsuse 22. novembri 2013. a. korraldusega nr 413 otsustati rahastada Hajaaasustuse programmi raames järgmisi taotlusi

18.07.16

Toetuse saaja nimi

Projekti nimetus

Projekti tegevused

Toetuse suurus

Oma- ja kaasfinantseeringu suurus

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev

Raivo Ritson

Liismäe talu, Luke küla, Nõo vald, Tartumaa. Veesüsteem

Salvkaevu süvendamine ning puhastamine

504,03

251,97

mai 2014 a.

Esko Tepper

 

Kopra Talu Salvkaevu Süvendamine

Salvkaevu süvendamine, vee kvaliteedi analüüs

1318,73

659,27

november 2014 a.

Anari Kroon

 

Metsaraja talu elektrisüsteem

 

Päikesepaneelide ning energiasalvestus-seadmete paigaldamine ning elektritootmissüsteemi elamusse ühendamine

4331,26

2165,30

märts 2015 a.

Tauno Peeb

 

Aiamaa külas Nõo vallas asuva Kooli talu kanalisatsiooni-süsteemi ehitus

Biopuhasti paigaldamine

1175,97

3444,03

juuni 2014 a.

Tanel Aaso

 

Männi kinnistu salvkaevu rajamine

Salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine

2671,33

1335,47

september 2014 a.

Tiia Biedermann

 

Tartu maakond, Nõo vald, Kääni küla, Kingu, vesi ja kanalisatsioon

 

Salvkaevu süvendamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajaminevate seadmete paigaldamine, rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine, vee kvaliteedi analüüs

6333,33

3166,67

august 2014 a.

 

Toimetaja: SVEN TARTO