Nõo valla rahvastiku ja teenusevajaduse prognoos aastani 2040

Vallavalitsus tellis Nõo valla rahvastiku prognoosi ja teenusvajaduste analüüsi uuringu OÜlt Cumulus Consulting.

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade rahvastiku arengutest ja sellega seonduvate teenusvajaduste prognoosist Nõo vallas. Uuring on vajalik alusdokument arengukava koostamisel ja haridusvaldkonna investeeringute tegemisel.

Rahvastiku prognoosi raames kaardistati vallas planeeritavad ja elluviidavad elamuarendused ning prognoositi, millised on rahvastiku muutused aastani 2040. Prognoositi ka lasteaedade ja koolikohtade vajadust, mille aluseks oli seni tarbitud haridusteenuse muster Nõo vallas.

Prognoosi väljundiks on Nõo valla igale piirkonnale koostatud baasstsenaarium ja rändestsenaarium.

Uuringu tulemused on valla arengutegevusi toetavad ning aitavad anda kaalu, ennem kui omavalitsus hakkab langetama erinevaid pikaajalisi investeerimisotsuseid.

Uuringu tulemustega saab tutvuda SIIN