Raieloa taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.
Väljastatud raieloa kehtivus on üks aasta.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sven Tarto, sven.tarto@nvv.ee, tel. 745 5332,  505 1067.

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Nõo vallamajast.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument.

Viide: