Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada eakal või puudega isikul, kellel tervislik olukord takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenuse vajaduse korral tuleb esitada kirjalik taotlus Nõo Vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

Teenuse taotlemisel tuleb esitada vallavalitsusele taotlus reeglina kolm tööpäeva enne teenuse vajadust, milles näidatakse ära aeg, sihtkoht või marsruut ja sõidu põhjus.

Sotsiaaltransporditeenuse taotlus täisealisele

Hinnakiri

Puudega lapsele haridusasutusse sõitmise teenuse taotlemiseks esitab lapsevanem, kohtuotsusega määratud eestkostja või lapse hooldamisele võtja, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, taotluse hiljemalt 25. augustiks.

Teenuse vajaduse korral tuleb esitada kirjalik taotlus Nõo Vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

Sotsiaaltransporditeenuse taotlus puudega lapsele

Lisainfo:

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes.laasberg@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.

Sotsiaaltööspetsialist Annika Tamme, annika.tamme@nvv.ee tel 745 5004, 525 8716.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord