Täiendavad teenused

Täiendavate vajaduspõhiste teenuste eesmärk on osutada abivajajatele erinevaid teenuseid, mis lähtuvad isikute tegelikest vajadustest.

Täiendavateks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
* psühholoogiline nõustamine;
* kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
* tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
* rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
* erihoolekandeteenusel osalemine;
* toiduabi;
* viipekeele tõlketeenus;
* muud toetavad teenused.

Taotlus
 

Lisainfo:

Sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik, jaanika.liblik@nvv.ee  tel 745 5004, 525 8716.

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes.laasberg@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord