Kuidas end vallaelanikuks registreerida?

 

Rahvastikuregistri seadus sätestab, et kõik isikud on kohustatud hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. 

Nõo valla elanikuks registreerimiseks on vaja esitada elukohateade prinditav arvutis täidetav  koos lisadega. Ennast on võimalik sisse registreerida ka üürikorteri pinnale, kuid see eeldab kirjaliku üürilepingu olemasolu või suulise üürilepingu puhul omaniku kirjalikku nõusolekut.
 

Elanikuks registreerimise võimalused

 22. märtsil 2022 jõustusid Rahvastikuregistri seaduse muudatused.
Muudatustega seonduvalt ei saa enam esitada Eesti elukoha andmeid 14 päeva tagasiulatuva kuupäevaga ja välisriigi elukoha korral 14 päeva tagasiulatuva või kuni 30 päeva etteulatuva kuupäevaga.
Elukohaandmete kehtivuse alguskuupäev on elukohateate vallavalitsusse saabumise kuupäev.
Kuna uute blankettide valmimisega läheb veel aega, siis palume olemasoleval blanketil  elukohateate avaldust täites mitte kasutada elukohaandmete kehtivuse märget (blanketil punkt 7).

* Lisaks elukohateate avalduse täitmisele on vaja alati esitada vajalikud nõusolekud.

  • Juhul kui te ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik eluruumi omaniku (kui on mitu omanikku, siis kõigi) nõusolekut või kehtiva üürilepingu esitamist. Kui lisate elukohateate juurde üürilepingu, siis ei ole enam eraldi omaniku nõusolekut vaja.
  • Kui alaealise lapse elukoha registreerib üks lapsevanem, siis tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek.

Edastades avaldust paberkandjal on oluline lisada juurde ka isikut tõendava dokumendi koopia.

Kõikide elanikekampaania jooksul elukohateate esitanutega võetakse ühendust.

Lisainformatsioon

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Mai Kirs Sekretär-registripidaja

 745 5335
+372 5139 123 

mai.kirs@nvv.ee

kantselei@nvv.ee

 

 

Tere tulemast Nõo valda!

Tere tulemast Nõo valda!

14.01.21
Toimetaja: LIIA SIREL

Nõo – sinu uus algus

15.05.20
Toimetaja: LIIA SIREL