Tunnustamine

Aasta Tegija või Aasta Tegu 

Nõo valla Aasta Tegija või Aasta Tegu väljaselgitamiseks kuulutab vallavalitsus aasta alguses välja konkursi.
Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik ning iga vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.
Esitatud ettepanekute põhjal langetab volikogu poolt määratud komisjon otsuse hääletamise teel.

 

Nõo valla aumedal

Aumedal on Nõo valla poolne kõrgeim austusavaldus üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majandus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega või kes on mõjutanud oluliselt valla arengut.

 

Nõo valla tänukiri

Nõo valla tänukiri on valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena.
Tänukirjaga avaldatakse Nõo valla poolset tänu:
* mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või juubelitähtpäevade või ametist lahkumise puhul;
* Nõo valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja kolmandas sektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suurüritustel;
* ettevõtjatele vallaelu edendamise, vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;
* teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse Nõo vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nõo Vallavolikogu määrus 20.11.2014 nr 22 Tunnustamise kord Nõo vallas