« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Nõo Vallavalitsus on algatanud projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse korraldamise Nõo alevikus asuva Vana-Aia kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Kaare tänav T2 katastriüksuse (detailplaneeringu pos 7) osas.

Krundil kehtib Nõo alevikus asuva Vana-Aia kinnistu detailplaneering, mis on kehtestatud Nõo Vallavolikogu otsusega 19. aprill 2007 nr 124.

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada detailplaneeringus käsitletud ehituslikke tingimusi: tänava ristlõiget ja konstruktsiooni. Nõo Vallavalitsuse 28. veebruari 2023 korraldusega nr 113 koos lisaks oleva projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 13. märtsini 2023 elektrooniliselt aadressile
vald@nvv.ee või paberil aadressile Nõo vallavalitsus, Voika tn 23, Nõo alevik, Nõo vald 61601.
Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.