Nõo lasteaed Krõll pakub tööd

19.06.22
Vahva meeskond ootab just Sind!
Foto: Ragnar Vutt

 

Toimetaja: LIIA SIREL

Võtame tööle avalike suhete spetsialisti

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus (soovitavalt ajakirjanduse või kommunikatsiooni erialal);
 • töökogemus kommunikatsiooni, turunduse või avalike suhete valdkonnas;
 • oskused ja teadmised turundus- ja reklaammaterjalide kujundamisest;
 • kogemus sotsiaalmeediakanalite haldamisest ja kanalitesse sisu loomisest;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • kontoritehnika ja tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus, sh. oskus töötada Adobe tarkvaraga ja KOVTP-s;
 • hea pingetaluvus.

Peamised tööülesanded on:

 • vallavalitsuse teadete ja pressiteadete koostamine ja elanikele olulise info edastamine;
 • vallavalitsuse infokanalite haldamine (koduleht, Facebook ja Instagram);
 • valla ajalehe sisu loomine, küljendamine ja väljaandmise korraldamine;
 • valla sündmuste kajastamine sõnas ja jäädvustamine pildis;
 • valla asutuste ja vallavalitsuse töötajate nõustamine kommunikatsiooni teemadel.

Kasuks tuleb:

 • teadmised teabehaldusest;
 • kogemus töötamisel riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses.

Lisatingimused:

 • ühe võõrkeele (inglise keel) oskus vähemalt B2 tasemel.
 • juhiload (B-kategooria).

Kandideerimiseks palume esitada:

 • CV;
 • videotutvustus, kus räägid enda parimatest isikuomadustest ja sellest, missuguseid võimalusi töökohal näed (kuni 2 min).

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 30. juunil 2022 e-posti aadressile vald@nvv.ee.
Lisainfo: telefonil 745 5303 ja e-posti aadressil aira.laul@nvv.ee