Vallalehe toimetus

TOIMETUS
e-post: vallaleht@nvv.ee

Nõo Valla Leht ilmub kord kuus, leht on valla elanikele tasuta.
Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 1 euro.

Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakiri (kehtiv alates 07.02.2023 .a)

 Lehe materjalide vastuvõtmine toimub  lehe ilmumisele eelneva kuu 25. kuupäevani.
Tähtaega ületanud ehk hiljem saabuvad materjalid loetakse hilinenult saabunuks ja need  lehes ei ilmu või ilmuvad  järgnevas lehes, kui nad ei ole  kaotanud aktuaalsust.

Toimetusel on õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Materjali saatmisel tekstifailile lisatud pildile juurde lisada pildi juurde käiv allkiri ning foto autor.

* Et tagada lehe ilmumise tähtaja järgimine, vaatab Nõo Valla Lehe toimetuskolleegium üle, missugused materjalid on laekunud ja  kas on materjale, mis jäid ilmumata eelmises lehes (kuid ei ole kaotanud oma aktuaalsust).

* Lisaks vaadatakse üle, kas kõik lood mahuvad lehte täismahus või kas laekunud materjalist  piisab lehe plaanipäraseks väljaandmiseks.

* Nõo Valla Lehe kojukande ajaks loetakse ajavahemikku 9. kuni 12. kuupäev, kuid mitte hiljem kui 15. kuupäev.

Lisaks kojukandele on vallaleht tasuta kättesaadav vallamajas ja Nõo raamatukogus.

 

Nõo Valla Lehe toimetuskollegium