Nõo Vallavalitsuse istungid

 

Nõo Vallavalitsuse istungid toimuvad kohalike omavalitsuste infosüsteemi VOLIS keskkonnas, kord nädalas ja üldjuhul teisipäeviti.

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Nõo Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Nõo Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

 

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust puudega lapsele. * Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra...

30.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust puudega lapsele. * Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra...

Päevakorras  oli: - Hädaohus oleva lapse perekonnast eraldamine.   - Kohalalgatatud küsimused Ülevaade Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse nõukogu koosolekust. ...

25.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Päevakorras  oli: - Hädaohus oleva lapse perekonnast eraldamine.   - Kohalalgatatud küsimused Ülevaade Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse nõukogu koosolekust. ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta ühekordset sotsiaaltoetust. * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks kahele isikule. * Hoolduse ja hooldajatoetuse...

23.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta ühekordset sotsiaaltoetust. * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks kahele isikule. * Hoolduse ja hooldajatoetuse...

* Üldküsimustes otsustati Anda Sihtasutusele Luke Mõis luba läbi viia alljärgnevad avalikud üritused: 1. Luke mõisa hooaja avaüritus koos kohvikute päevaga - 21. mail 2023; 2....

18.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

* Üldküsimustes otsustati Anda Sihtasutusele Luke Mõis luba läbi viia alljärgnevad avalikud üritused: 1. Luke mõisa hooaja avaüritus koos kohvikute päevaga - 21. mail 2023; 2....

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks.   Maaküsimustes otsustati * Anda ehitusluba: - Vissi külas asuvale...

16.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks.   Maaküsimustes otsustati * Anda ehitusluba: - Vissi külas asuvale...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks. * Osutada sotsiaalteenust.   ...

09.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks. * Osutada sotsiaalteenust.   ...

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati * Muuta Nõo lasteaia Tõruke Tõravere õppekoha Suurte Tõrukeste rühm 2023/2024 õppeaastal sobitusrühmaks, mille koosseisus on 16 last. ...

02.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati * Muuta Nõo lasteaia Tõruke Tõravere õppekoha Suurte Tõrukeste rühm 2023/2024 õppeaastal sobitusrühmaks, mille koosseisus on 16 last. ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust neljale puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra leevendamiseks.   Haridus- ja...

25.04.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust neljale puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra leevendamiseks.   Haridus- ja...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra leevendamiseks kolmele isikule. * Osutada...

19.04.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra leevendamiseks kolmele isikule. * Osutada...

Maaküsimustes otsustati * Anda ehitusluba -  Uuta külas asuvale Nõlva tee 4 katastriüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks; -  Vissi külas asuvale Päikese tn 1...

11.04.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Maaküsimustes otsustati * Anda ehitusluba -  Uuta külas asuvale Nõlva tee 4 katastriüksusele kahe korteriga elamu püstitamiseks; -  Vissi külas asuvale Päikese tn 1...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Osutada tugiisikuteenust. * Jätta rahuldamata taotlus toetuse saamiseks. * Määrata hooldaja ja maksta hooldajatoetust.   ...

04.04.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Osutada tugiisikuteenust. * Jätta rahuldamata taotlus toetuse saamiseks. * Määrata hooldaja ja maksta hooldajatoetust.   ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetuse puudega isikule.   Maaküsimustes otsustati * Anda ehitusluba - Tamsa külas Tamsa tn 4 katastriüksusel asuva...

30.03.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetuse puudega isikule.   Maaküsimustes otsustati * Anda ehitusluba - Tamsa külas Tamsa tn 4 katastriüksusel asuva...

Sotsiaalküsimustes otsustati  * Määrata hooldaja ja maksta hooldajatoetust.  * Maksta sotsiaaltoetuse puudega isikule.    ...

21.03.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati  * Määrata hooldaja ja maksta hooldajatoetust.  * Maksta sotsiaaltoetuse puudega isikule.    ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta kahele isikule hooldajatoetust.   Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati * Maksta toetust „Nõo valla noorte toetamine...

14.03.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta kahele isikule hooldajatoetust.   Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati * Maksta toetust „Nõo valla noorte toetamine...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta toetust puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Jätkata hooldajatoetuse maksmist hooldamise eest.   Maaküsimustes otsustati *...

07.03.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta toetust puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Jätkata hooldajatoetuse maksmist hooldamise eest.   Maaküsimustes otsustati *...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks. * Maksta toetust „Nõo valla noorte...

28.02.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks. * Maksta toetust „Nõo valla noorte...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele inimesele raske majandusliku olukorra leevendamiseks. * Kehtestada Nõo vallavalitsuse poolt osutatavate...

21.02.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele inimesele raske majandusliku olukorra leevendamiseks. * Kehtestada Nõo vallavalitsuse poolt osutatavate...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks.   Maaküsimustes otsustati *  Anda ehitusluba Nõgiaru külas Nõo tn 15...

14.02.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks.   Maaküsimustes otsustati *  Anda ehitusluba Nõgiaru külas Nõo tn 15...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega lapsele.   Haridusküsimustes otsustati * Kooskõlastada Nõo Põhikooli Nõo lasteaia Tõruke töötajate...

07.02.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega lapsele.   Haridusküsimustes otsustati * Kooskõlastada Nõo Põhikooli Nõo lasteaia Tõruke töötajate...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule, sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks, hooldajatoetust, suunata kolm isikut sotsiaalteenusele. ...

31.01.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule, sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks, hooldajatoetust, suunata kolm isikut sotsiaalteenusele. ...