Nõo Vallavalitsuse istungid

 

Nõo Vallavalitsuse istungid toimuvad kohalike omavalitsuste infosüsteemi VOLIS keskkonnas, kord nädalas ja üldjuhul teisipäeviti.

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Nõo Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Nõo Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

 

Haridusküsimustes otsustati * Kompenseerida viiele lapsevanemale igakuiselt alates 01.01.2023 teises omavalitsuses lasteaiakoha teenuse saamisel vanema kaetava osa määras tekkiv rahaline...

24.01.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Haridusküsimustes otsustati * Kompenseerida viiele lapsevanemale igakuiselt alates 01.01.2023 teises omavalitsuses lasteaiakoha teenuse saamisel vanema kaetava osa määras tekkiv rahaline...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks.   Finantsküsimustes...

17.01.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks.   Finantsküsimustes...

Finantsküsimustes otsustati *  Eraldada Nõo valla 2022. aasta eelarve Reservfondist 2 400 eurot Meeri seltsimaja majandamiskulude suurendamiseks –  kallinenud elektrikulude...

10.01.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Finantsküsimustes otsustati *  Eraldada Nõo valla 2022. aasta eelarve Reservfondist 2 400 eurot Meeri seltsimaja majandamiskulude suurendamiseks –  kallinenud elektrikulude...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta hooldajatoetust puudega isiku hooldajale. * Suunata puudega laps tugiteenusele.   Üldküsimustes otsustati *Tunnistada...

03.01.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta hooldajatoetust puudega isiku hooldajale. * Suunata puudega laps tugiteenusele.   Üldküsimustes otsustati *Tunnistada...

Finantsküsimustes otsustati * Kasutada eelarve reservfondi.   Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust neljale puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust...

29.12.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Finantsküsimustes otsustati * Kasutada eelarve reservfondi.   Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust neljale puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust seitsmele puudega isikule. * Lõpetada sotsiaalmaksu tasumine ja hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.    *...

20.12.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust seitsmele puudega isikule. * Lõpetada sotsiaalmaksu tasumine ja hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.    *...

Planeerimis- ja ehitusküsimustes otsustati * Muuta osaühing ELTAM-iga sõlmitud Nõo alevikus Vana-Nõo, Luke ja Sügaoru tänavatel välisvalgustuse rajamine" hankelepingu punkti 4.1. ja...

16.12.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Planeerimis- ja ehitusküsimustes otsustati * Muuta osaühing ELTAM-iga sõlmitud Nõo alevikus Vana-Nõo, Luke ja Sügaoru tänavatel välisvalgustuse rajamine" hankelepingu punkti 4.1. ja...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust viiele puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust puudega lapsele. * Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra...

13.12.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust viiele puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust puudega lapsele. * Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust raske puudega seotud lisakulude katmiseks ja kriisiolukorra leevendamiseks. *...

06.12.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega isikule. * Maksta sotsiaaltoetust raske puudega seotud lisakulude katmiseks ja kriisiolukorra leevendamiseks. *...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks; * Lõpetada hooldus ja hooldustasu maksmine. Maaküsimustes otsustati ...

29.11.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks; * Lõpetada hooldus ja hooldustasu maksmine. Maaküsimustes otsustati ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kuuele puudega isikule; * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks; * Määrata hooldaja ja maksta...

22.11.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kuuele puudega isikule; * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks; * Määrata hooldaja ja maksta...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule ja osutada sotsiaalteenust ühele lapsele.   Finantsküsimustes otsustati * Tunnistada lootusetuks ja...

15.11.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule ja osutada sotsiaalteenust ühele lapsele.   Finantsküsimustes otsustati * Tunnistada lootusetuks ja...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Suunata laps lapsehoiuteenusele; * Eraldada toetus eestkostetavale.   Haridusküsimustes otsustati * Kehtestada huvikooli õppetasu ühe...

08.11.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Suunata laps lapsehoiuteenusele; * Eraldada toetus eestkostetavale.   Haridusküsimustes otsustati * Kehtestada huvikooli õppetasu ühe...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule; * Maksta sotsisaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks; * Vähendada ühe pere...

01.11.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule; * Maksta sotsisaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks; * Vähendada ühe pere...

Maaküsimustes otsustati * Seada avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil sundvaldus Nõo valla kasuks erateele (Tamsa-Illi tee nr 5280014), mis paikneb Nõo vallas Illi külas asuvatel...

25.10.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Maaküsimustes otsustati * Seada avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil sundvaldus Nõo valla kasuks erateele (Tamsa-Illi tee nr 5280014), mis paikneb Nõo vallas Illi külas asuvatel...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks ühele isikule; * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega lapsele.   ...

11.10.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks ühele isikule; * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega lapsele.   ...

Planeerimis- ja ehitusküsimustes otsustati *Lõpetada Ilbometsa katastriüksuse osas vaba metsamaa erastamise eeltoimingud,  tunnistades Nõo Vallavalitsuse 5. aprilli 2004. a korraldus...

05.10.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Planeerimis- ja ehitusküsimustes otsustati *Lõpetada Ilbometsa katastriüksuse osas vaba metsamaa erastamise eeltoimingud,  tunnistades Nõo Vallavalitsuse 5. aprilli 2004. a korraldus...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Lõpetada hooldamine ja hooldajatoetuse maksmine 2 puudega isiku hooldamise eest; * Määrata hooldus ja maksta hooldajatoetust 1 isikule; * Suunata...

04.10.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Lõpetada hooldamine ja hooldajatoetuse maksmine 2 puudega isiku hooldamise eest; * Määrata hooldus ja maksta hooldajatoetust 1 isikule; * Suunata...

Sotsiaalküsimustes otsustati *  Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule.   Planeerimis- ja ehitusküsimustes otsustati * Anda  kasutusluba...

28.09.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati *  Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule.   Planeerimis- ja ehitusküsimustes otsustati * Anda  kasutusluba...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule; * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega lapsele; * Maksta sotsiaaltoetust kahele isikule raske...

20.09.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule; * Maksta sotsiaaltoetust kahele puudega lapsele; * Maksta sotsiaaltoetust kahele isikule raske...