Vallavalitsuse koosseis

7.04.22

 

Nimi

Telefon

E-post

Ametinimetus

Maano Koemets

745 5001

+372 5342 5242

maano.koemets@nvv.ee

Vallavanem

Pille Sügis

745 53002

+372 513 9146

pille.sugis@nvv.ee

Finantsjuht

Sven Tarto

745 5332

+372  505 1067

sven.tarto@nvv.ee

Ehitus- ja majandusosakonna juhataja

Anneli Vetka

748 0639

+372 524 2627

anneli.vetka@nvv.ee

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Ene Mölter

745 5475

+372 505 6437 

ene.molter@nvv.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

 

 

 

Toimetaja: LIIA SIREL