Hankeplaan

21.03.24

Vastavalt „Riigihangete seaduse" § 9 lõike 3 ja Nõo Vallavalitsuse 13.02.2024 määrusega nr 4 kehtestatud korrale „Nõo valla hankekord" § 3 alusel on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse 20.02.2024 korraldusega nr 92 2024. aasta hankeplaan. 

Nõo valla 2024. aasta hankeplaan

Nõo valla 2023. aasta hankeplaan
Nõo valla 2022. aasta hankeplaan