Hankeplaan

4.03.23

Vastavalt „Riigihangete seaduse" § 9 lõike 3 ja Nõo Vallavalitsuse 18.02.2019 määrusega nr 4 kehtestatud korrale „Hankekord Nõo vallas" § 3 alusel on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse 22.02.2022 korraldusega nr 78 2022. aasta hankeplaan. 

 Nõo valla 2022. aasta hankeplaan

Nõo valla 2023. aasta hankeplaan