Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - www.eas.ee

Tartumaa Arendusselts - www.tas.ee

Tartu Ärinõuandla - http://arinouandla.ee/

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - www.pria.ee

Laenud ja tagatised:

Muu oluline info ettevõtjale:

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon - www.evea.ee

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda - www.koda.ee
Eesti Väliskaubanduse Liit - www.icc-estonia.ee
Eestimaa Talupidajate Keskliit - www.taluliit.ee
Eesti Maaturism - www.maaturism.ee
Maksu- ja Tolliamet - www.emta.ee
Eesti Töötukassa - www.tootukassa.ee