Nõo vallavolikogu istung

Istungi kuupäev: 16. juuni 2022
Istungi alguse kellaaeg: 15.00
Toimumise koht: Nõo Kultuurimaja
 
Istungi päevakorras:
 
1. Ülevaade lasteaedade tegevusest uuel õppeaastal. (Lasteaedade direktorid)
2. Nõo valla 2022. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine. (P. Sügis)
3. Määruse "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine. (E. Mölter)
4. Geoloogilise uuringuloa taotlusele arvamuse andmine (Uuta uuringuruum). (S. Tarto)
5. Nõo Vallavolikogu 18. märtsi 2004. a otsuse nr 95 osaline kehtetuks tunnistamine. 
(S. Tarto)
6. Nõo valla eelarvestrateegia 2023 - 2026  tutvustamine. (P. Sügis)
7. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
8. Volikogu liikmete järelepärimised ja ettepanekud.

Istungi otseülekannet saab jälgida SIIN (link avaneb istungi toimumise päeval)

 
Volikogu istungeid saab jälgida veebis:

  

 

Nõo Vallavolikogu II poolaasta istungite ajakava

Juulikuus korralist istungit ei toimu.

18. august

15. september

13. oktoober

17. november

15. detsember