Jäätmekava eelnõu avalikustamine

Nõo Vallavalitsus teatab, et on valminud Nõo valla jäätmekava aastateks 2022-2027 eelnõu. Jäätmekava on Nõo valla arengukava osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda Nõo valla territooriumil, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
 
Nõo valla jäätmekava aastateks 2022–2027 eelnõuga on võimalik tutvuda 24. maini 2022.
 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult Nõo Vallavalitsuse kontaktidel – Voika 23, Nõo alevik ning e-kirjaga aadressile merike.kruuse@nvv.ee
Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 26.05.2022 kell 16.00 Nõo Vallavalitsuses juhul kui avaliku väljapaneku jooksul laekub ettepanekuid.
Avalikule arutelule on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 24.05.2022. Eelregistreerimiseks palume kirjutada Nõo Vallavalitsusele merike.kruuse@nvv.ee või helistada numbril 745 5108 või 513 9123.