5.04.18

Kaugküte


Nõo vallas on kaks kaugkütte piirkonda.  Tõravere võrgupiirkond hõlmab Tõravere aleviku korrusmaju ja observatooriumi peahoonet. Nõo võrgupiirkonda kuuluvad Lao, Kivi  ja Voika tänava korrusmajad, lasteaed, rannahall ja vallamaja.
Nõo Vallavalitsuse 06. augusti 2012 korraldusega nr 259 otsustati sõlmida leping OÜ-ga SW Energia (registrikood 10552918) „Nõo ja Tõravere alevikes asuvate sooja tootmise ja –jaotamise varade rendile andmiseks" tähtajaga 15 aastat ajavahemikuks 15. augustist 2012 kuni 15. augustini 2027.
Vastavalt Kaugkütteseadusele kooskõlastab tarbijatele müüdava soojuse piirhinna igale võrgupiirkonnale eraldi Konkurentsiamet.
Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud soojuse piirhinnad (käibemaksuta) lõpptarbijale on kättesaadavad Konkurentsiameti kodulehelt.

Nõo ja Tõravere aleviku katlamajad viidi 2015 aastal üle biokütusele (puiduhake). Biokütusele üleviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Nõo valla soojusmajanduse arengukava 2016–2026

SW Energia OÜ
Tehnika 1
Paikuse
86602 Pärnumaa

Koduleht: http://www.swenergia.ee
E-post: info@swenergia.ee
Telefon: +372 447 7862

Näitude teatamine:
Telefon: +372 447 7861
Kodulehel: http://www.swenergia.ee/17-hinnad-arvestinaidu-teatamine.html

Toimetaja: SVEN TARTO