Korduma kippuvad küsimused

12.10.21

Küsimused on laekunud telefonitsi Nõo vallasekretärile
 

KÜSIMUS: Kui ma valin valimisliidu kandidaati, missugusele erakonnale need hääled lähevad (kas sellele, kuhu see kandidaat kuulub)?

VASTUS: Teie hääl ei lähe ühelegi erakonnale. Valimisliidus osalevale kandidaadile antud hääl läheb sellele kandidaadile ja ainult sellele valimisliidule, kelle kandidaat see on. Kandidaadi erakondlik kuuluvus ei oma siin tähtsust.

 

KÜSIMUS: Kui ma valin selle kandidaadi, keda tahaksin valida ja ta saab palju hääli, ega ta siis ära riigikokku lähe?

VASTUS: Volikogu valimise ajal ei valita Riigikogu liikmeid, Riigikogu valimised on täiesti eraldi valimised.
Osalege kindlasti oma vallale uue vallavolikogu valimisel.  Ei ole ju teada, kas Teie lemmikkandidaat üldse soovib riigikogusse kandideerida.

 

KÜSIMUS: Kas mu naaber võib minu eest helistada ja kodus hääletamist taotleda?

VASTUS: Taotleja peab avaldama ka oma isikukoodi, ma ei soovita seda kõrvalistele isikutele (naabrile) ütelda. Telefonitsi saab kodus hääletamist taotleda alles reedel. Tänasest reedeni  saate Te teha kirjaliku taotluse. Kui aga soovite telefonitsi kodus hääletamist taotleda, siis praegusest kõnest tundub küll, et olete väga terane ja suudate ise oma asju ajada.

 

KÜSIMUS: Kas ma pean valima ainult nende kolme inimese seast, kes mulle postkasti teated tõid?

VASTUS: Ei pea! Nõo vallas on kandidaate kolmest erakonnast ja kahest valimisliidust, kokku 99 kandidaati.
Lugege Nõo Valla Lehte ja tutvuge informatsiooniga Nõo valla veebilehel ning tehke valik seejärel kui olete läbi mõelnud, kellest oleks teie arvates valla edasisele arengule kasu.
 

KÜSIMUS: Mis on valitsemisliidud?

VASTUS: Valitsemisliite ei ole. Valimisliidud moodustati juba käimasolevate Nõo Vallavolikogu valimiste jaoks. Need on seltsingud, kes on koondunud ühiste eesmärkide nimel ja kelle enim hääli saanud esindajad valitakse uue vallavolikogu liikmeteks.

 

Toimetaja: LIIA SIREL