Kohanime määramine

23.12.22

Väikekohtade ja liikluspindade (nt tänavate) kohanimede määrajaks on kohanimeseaduse alusel kohalik omavalitsus.

Kohanimi peab vastama kõigile kohanimeseaduse nõuetele: olema üldjuhul eestikeelne, omastavas käändes, järgima eesti õigekirjutuse reegleid, nimevaliku põhimõtteid jm.

Eesti kohanimed, sh teede ja tänavate nimed, on kindla ülesehitusega. Kohanimi koosneb üldjuhul nimetuumast ja liigisõnast ning mõningatel juhtudel ka hargtäiendist.
Pühendusnimi on isiku mälestuseks või austuseks määratud kohanimi. Isiku nime ei või pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal. Pühendusnime määramise korra on kehtestanud Vabariigi Valitsus määrusega.

 

Uued kohanimed

Nõo Vallavalitsuse  25. novembri 2021 korraldusega nr 572 on määratud Tartu maakonnas Nõo  vallas asuvatele uutele bussipeatustele nimeks Nõo hooldekodu, Tooma ja Voika

Nõo Vallavalitsuse 27. septembri 2021 korraldusega nr 459 on määratud Tartu  maakonnas, Nõo  vallas,Vissi  külas asuvatele Kingu,  Vahe  ja  Lohu kinnistute    detailplaneeringuga (Töönr: DP-01-11) kavandatud uutele liikluspindadele nimedeks Päikese tänav ja Vihma tänav.

Nõo Vallavalitsuse 23. augusti 2021 korraldusega nr 382 on määratud Nõo vallas Uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate kruntide detailplaneeringuga (Töö nr: DP-202008) kavandatud uutele liikluspindadele nimedeks Veeru  tee ja Välja  tee ning muudatud Nõlva tee ruumikuju.

Nõo Vallavalitsuse 3. mai 2021 korraldusega nr 196 on muudetud Tartu maakonnas Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liiva tänava ruumikuju ja  määratud Liiva   tänava   ruumikuju   muutmisel   vabaks   jäänud tänavalõikudele nimeks Liivatera tänav ja Liivakaare tänav.

Nõo Vallavalitsuse 15. märtsi 2021 korraldusega nr 116 on määratud Tartu maakonnas Nõo vallas Nõo alevikus asuvale Liivapõllu katastriüksuse ja selle lähiala  detailplaneeringuga  (Töö  nr:  DP-0171)  kavandatud liikluspinnale nimeks Kvartsi tänav.

Nõo Vallavalitsuse 15. märtsi 2021 korraldusega nr 115 on muudetud Tartu maakonnas Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liiva tänava ruumikuju ja  määratud Liiva   tänava   ruumikuju   muutmisel   vabaks   jäänud tänavalõikudele nimeks Liivamäe tänav ja Liivaoru tänav.

Nõo Vallavalitsuse 9. novembri 2020 korraldusega nr 534 on määratud Tartu maakonnas Nõo  vallas Vissi  külas  asuvale  liikluspinnale  nimeks Trulli tee. Liikluspinnale kohanime Trulli  tee määramisega muutus kehtetuks kohanimi Trulli väikekoht.

Nõo Vallavalitsuse 29. septembri 2020 korraldusega nr 445 on määratud Tartu maakonnas Nõo vallas Vissi külas asuvale liikluspinnale nimeks Kallaku tee.

Nõo Vallavalitsuse 1. juuni 2020 korraldusega nr 262 on muudetud Tartu maakonnas Nõo vallas Tõravere alevikus asuva Tõravere väikekoha ruumikuju ja  kohanime ning määratud uueks  kohanimeks Tepri väikekoht.

Nõo Vallavalitsuse 23. märtsi 2020 korraldusega nr 149 on määratud Tartu  maakonnas Nõo  vallas Illi külas asuvale väikekohale nimeks Kasekese väikekoht.

Nõo Vallavalitsuse 17. veebruari 2020 korraldusega nr 87 on määratud Tartu maakonnas Nõo   vallas Illi külas asuvale väikekohale nimeks Ojapalu väikekoht.

Nõo Vallavalitsuse  4. novembri 2019 korraldusega nr 475 on määratud Tartu maakonnas Nõo   vallas Unipiha külas asuvatele bussipeatustele nimeks Karujärve. 

Nõo Vallavalitsuse  4. novembri 2019 korraldusega nr 474 on määratud Tartu maakonnas Nõo vallas Meeri külas asuvatele bussipeatustele nimeks Sirge.

Nõo Vallavalitsuse 11. juuni 2018 korraldusega nr 206 on tunnistatud kehtetuks Nõo vallas Vissi külas asuv liikluspind Vahe tee ja määratud Nõo vallas Vissi külas asuvale väikekohale nimeks Vahe väikekoht.

Nõo Vallavalitsuse 2. oktoobri 2017 korraldusega nr 346 on määratud Nõo valda Nõgiaru külla rajatavatele uutele bussipeatustele nimeks Solba.

Nõo Vallavalitsuse 28. detsembri 2016 korraldusega nr 487 on määratud Nõo valda Illi külla rajatavatele uutele bussipeatustele nimeks Laari.

Nõo Vallavalitsuse 7. novembri 2016 korraldusega nr 424 on määratud Nõo valda Meeri külla rajatavale uuele bussipeatusele nimeks Tabuli.

Nõo Vallavalitsuse  14.10.2015 korraldusega nr 435 on määratud ühise nimekirjana Tartu maakonnas Nõo vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimed. Ühtlasi muudeti Tõravere observatooriumi bussipeatuse nime ja määrati uueks nimeks Observatooriumi. Lisaks arvestati kohanimenõukogu poolt tellitud ühissõidukipeatuste nimede eksperttöös tehtud ettepanekutega ja muudeti Nõo kooli ja Nõo raudteejaama bussipeatuste nimed vastavalt Nõo kool ja Nõo raudteejaam.

Nõo Vallavalitsuse 22.10.2014 korraldusega nr 407 on määratud Nõo valda Unipiha külla rajatavale uuele bussipeatusele nimeks Männimäe.

Nõo Vallavalitsuse 26.08.2014 korraldusega nr 340 on muudetud Nõo vallas Nõo alevikus asuva Hariduse tänava ruumikuju ja määratud Hariduse tänava ruumikuju muutmisel vabaks jäänud tänavalõigule pühendusnimeks Kalju Aigro tänav.

Nõo Vallavalitsuse 13.06.2013 korraldusega nr 200 on määratud Tartu maakonnas, Nõo vallas, Tõravere alevikus asuvale kavandatavale liikluspinnale nimeks Heki tänav.