Komisjonide koosseisud

17.03.23

EELARVEKOMISJON

Valla eelarve ja lisaeelarve, rahamahukate investeeringute ja lepingute, vallavara haldamise ja valitsemisega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: Rain Sangernebo
Komisjoni liikmed: Jaanus Järveoja, Edda-Merike Pelt, Janar Saviir, Janek Orav, Taavi Merisalu, Maano Koemets, Pille Sügis.

Eelarvekomisjoni protokollid

 

ARENGUKOMISJON

Valla üldise arengu, arengukavade, planeeringute, III sektori arengu, kogukonna arengu ja kogukonna kaasamise ning koostööga (nii vallas kui ka väljaspool valda) ja turismiga seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: Janar Saviir
Komisjoni liikmed: Andres Juur, Lembit Toru, Viktor Kors, Anti Perkson, Tõnis Arroval, Varmo Savimägi, Tanel Liira, Arno Anton, Piia Raig.

Arengukomisjoni protokollid

 

MAJANDUSKOMISJON

Teede, vee ja kanalisatsiooni ning muu infrastruktuuri, avaliku korra, ettevõtluse ja kommunaalmajanduse, heakorra, turvalisuse, jäätmehoolduse, keskkonnakaitse ja ühistranspordi korraldamisega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees: Janek Orav
Komisjoni liikmed: Priit Randala, Teet Marran, Kaido Voor, Lembit Toru, Aigar Brett, Heiki Praakle, Valerik Jerlakas, Sven Tarto, Margus Puis.

Majanduskomisjoni protokollid

 

HARIDUS- JA KULTUURIKOMISJON

Hariduse, kultuuri-,  spordi-,  noorsootöö ja vaba aja sisustamisega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimees:  Taavi Merisalu
Komisjoni liikmed: Tõnis Kask, Anneli Vetka,  Kristi Voore, Anne-Ly Juhkam, Krista Kvarnström, Gaili Kangur, Hille Laos, Kätlin Virgo, Reemet Ruuben.

Haridus- ja kultuurikomisjoni protokollid
 

SOTSIAALKOMISJON

Sotsiaalteenuste ja -toetustega, tervishoiu, rahvatervise ning lastekaitsega seotud küsimustes arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine.

Komisjoni esimeesJaanus Järveoja
Komisjoni liikmed: Edda-Merike Pelt, Taavi Merisalu, Ene Mölter, Pille Linde, Mirlian Rebane, Meelis Vool, Tiiu Saarsen, Eleri Visnapuu, Anne Markvard.

Sotsiaalkomisjoni protokollid
                 

REVISJONIKOMISJON

Komisjoni esimees: Edda-Merike Pelt 
Komisjoni liikmed: Lembit Toru ja Janek Orav

Revisjonikomisjoni protokollid