Planeerimise, ehituse ja teedega tegelevad töötajad

 

Voika 23 Nõo alevik Tartumaa

Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Ehitus- ja majandusosakonna juhataja

Sven Tarto

745 5332
505 1067

sven.tarto@nvv.ee

Ehitusspetsialist

Aarne Timm

745 5504
534 05828

aarne.timm@nvv.ee

Arenguspetsialist

Piia Raig

745 5434
533 24845

piia.raig@nvv.ee

Maaspetsialist

Piret Retter

745 5434

piret.retter@nvv.ee

 


Erametsa omanikel tuleb küsimuste korral pöörduda Keskkonnaameti metsaosakonna metsanduse spetsialist Kim Järvpõld poole Mob: 5157853, E-post: kim.jarvpold@keskkonnaamet.ee