Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada raske- või sügava puudega last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. 

Lapsehoiuteenust võimaldatakse:

  • lasteaiakoha asemel lapsevanema nõusolekul 1,5- kuni 3-aastasele lapsele;
  • kuni 18-aastasele raske või sügava puudega lapsele.

18-aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta saab 18-aastaseks.

Taotlus

 

Lisainfo:

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes.laasberg@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord