Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Vanem, kelle vähemalt pooleteiseaastasele lapsele ei pakuta kohta munitsipaallasteasutuses, pöördub teenuse saamise sooviga vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda.

Vallavalitsus koostöös vanemaga valib välja teenuse osutaja ning räägib temaga läbi, millal laps saab hakata teenust kasutama.

Vanem esitab vallavalitsusele taotluse vähemalt 14 päeva enne soovitud teenuse kasutamise algust.

Vanema, valla ja teenuse osutaja  vahel sõlmitakse õppeaasta põhine kolmepoolne leping.

Teenust kasutav laps jääb valla lasteaedade üldjärjekorda edasi ning talle eraldatakse lasteaiakoht vastavalt kohataotluste järjekorrale.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Margit Saluotsamargit.saluotsa@nvv.ee  Tel 748 0639

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

  Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või Nõo vallamajast.  

Viide: