ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE

Lastekaitseseadus näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31). 

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest saab teatada tööpäevadel:

Nõo valla sotsiaalosakonna juhataja: Ene Mölter kontakt
Nõo valla lastekaitsespetsialist: Agnes Laasberg kontakt

Töövälisel ajal saab helistada ööpäevaringselt:

Lasteabitelefonile - 116 111  vaata ka: www.lasteabi.ee

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.

Hädaohus lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib
tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest.

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse