Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakiri

Nõo valla ajalehe „Nõo Valla Leht" väljaandmise kord 

Nõo Valla Lehes ilmuvate reklaamide hinnakiri  on kinnitatud 07.02.2023 Nõo Vallavalitsuse korraldusega nr 87.

07.02.2023 korraldusega nr 8707.02.2023 korraldusega

1. „Nõo Valla Lehes" avaldatava reklaami hinnakiri

Pind ca

Mõõdud

Hind eurodes

1/24

89,333 mm x 30-60 mm
(1/24 on 89,333 mm x 50 mm)

16

1/12

89,333 mm x 60-100 mm
(1/12 on 89,333 mm x 100 mm)

26

1/8

89,333 mm x 100-150 mm / 183,167 mm x 70-95 mm
(1/8 on 89,333 x 150 mm / 183,167 mm x 73,16 mm)

33

 1/6

89,333 x 150-200 mm / 183,167 mm x 95-130 mm
(1/6 on 89,333 mm x 200 mm / 183,167 mm x 97,54 mm)

46

 1/4

183,167 mm x 130-165 mm / 277 mm x 95-125 mm
(1/4 on 183,167 mm x 146,31 mm / 277 mm x 96,75 mm)

65

 1/3

183,167 mm x 165-200 mm / 277 mm x 125-160 mm
(1/3 on 277 x 193,5 mm / 277 mm x 129 mm)

98

 1/2

277 mm x 160-195 mm
(1/2 on 277 mm x 193,5 mm)

130

1   

277 mm x 387 mm

260

Suuremaid reklaame kui 1/8 saame avaldada vaid edandjuhul, kui leheruum võimaldab.

2. Reakuulutus 
Reakuulutus kuni 200 tähemärki koos tühikutega 7 €.     

3. Poliitiline reklaam

Poliitilise sisuga reklaami avaldamise hind on kahekordne reklaamile kehtestatud hind. Poliitilist reklaami avaldatakse ainult valimiste eelsel kuul.

4. Korduvreklaami hind

Korraga tellitud vähemalt kolme korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 10% ja korraga tellitud vähemalt üheteistkümne korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 20%.

5. Muud regulatsioonid

Reklaamide ja kuulutuste hinnale ei lisandu käibemaksu.

Väljastpoolt Nõo valda ajalehe tellijale (postisaadetisena) aastatellimuse hind on 11 eurot. 

Lehe materjalide vastuvõtmine toimub  lehe ilmumisele eelneva kuu 25. kuupäevani (kaasa arvatud).
Tähtaega ületanud ehk hiljem saabuvad materjalid loetakse hilinenult saabunuks ja need  lehes ei ilmu või ilmuvad  järgnevas lehes, kui nad ei ole  kaotanud aktuaalsust.
Nõo Valla Lehe kojukande ajaks loetakse ajavahemikku 9. kuni 12. kuupäev, kuid mitte hiljem kui 15. kuupäev.

Nõo Valla Lehe toimetuskollegium