Elektrooniline avaldus

Olete sisenenud Nõo valla poolt pakutavate teenuste ja toimingute keskkonda.

Teenused ja toimingud on jaotatud viide valdkonda:

  • sotsiaal ja tervishoid,
  • ehitus ja planeerimine,
  • maa ja keskkond,
  • rahvastikuregistri teenused,
  • avalik kord.

Kui olete vajaliku teenuse / toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse / toimingu kirjeldus: kuidas taotleda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited õigusaktidele jm.
 

Lisaks valdkondlikele vormidele on võimalik siit saata ka vabas vormis elektrooniliselt täidetud ja allkirjastatud avaldus.

NB! Elektroonilisi vorme saab edaspidi allkirjastada ainult ID-kaardiga. Vabandame! Põhjus on veebilehe platvormi tarkvaras, mis on aegunud. Nõo vald läheb 2024 aastal üle uuele veebiplatvormile ja siis probleem laheneb. Kuni selleni saab elektrooniliselt allkirjastada ainult ID-kaardiga. 

 

Viide: