Matusetoetus

Matusetoetuse suurus on 450 €

Toetuse taotlemiseks esitab matuse korraldaja vallavalitsusele taotluse ühe kuu jooksul alates isiku surma registreerimisest.

Matusetoetust, mis koosneb riigi- ja Nõo valla poolsetest toetusest, makstakse matuse korraldajale selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Nõo vallas.

 

Toetuse taotlemine: Matusetoetust on võimalik taotleda, esitades taotlus e-vormina, kuhu sisenemiseks tuleb end sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida siit
Taotlust on võimalik täita ka Nõo vallavalitsuses.

 

Lisainfo:

Sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik, jaanika.liblik@nvv.ee  tel 745 5004, 525 8716.

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord