Lõpetatud detailplaneeringute koostamise menetlused

21.03.22

Lõpetati Tõravere aleviku puhkeala detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 07.05.2018 korraldus nr 152.

Lõpetati Nõo vallas Kolga külas asuvate Viinamärdi ja Viina detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldus nr 162.

Lõpetati Nõo vallas Kolga külas asuvate Ritsika ja Märdi kinnistute detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldus nr 162.

Lõpetati Nõo vallas Nõo alevikus asuva Voika tn 15 katastriüksuse detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldus nr 163.

Lõpetati Nõo alevikus asuva Kruusa tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldus nr 164.

Lõpetati Nõo alevikus asuva Koobamäe katastriüksuse (registriosa nr 1052640, katastritunnus 52801:001:0365) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 207.

Lõpetati Nõo vallas Nõo alevikus Lao ja Sügaoru tänavatega piirneva Kõrtsi katastriüksuse (registriosa nr 2886404, katastritunnus 52801:009:0156) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 208.

Lõpetati Nõo vallas Uuta külas asuva Pika kinnistu (registriosa nr 3347504, katastritunnus 52801:012:0616) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 209.

Lõpetati Nõo vallas Uuta külas asuva Kingu kinnistu (registriosa nr 2157004, katastriüksus nr 52801:012:0615) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 209.

Lõpetati Nõo vallas Unipiha külas asuva Männimäe katastriüksuse (registriosa nr 2053504; katastritunnus 52801:011:0368; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 210.

Lõpetati Nõo vallas Nõgiaru külas asuvate Metsa-Voodla kinnistu (registriosa nr 1491504, katastritunnus 52801:001:0430) ja Kalvi katastriüksuse (registriosa nr 100104, katastritunnus 52801:010:0142) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 211.

Lõpetati Nõo vallas Nõo alevikus asuva Tartu tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 212.

Lõpetati Nõo vallas Nõo alevikus asuva Nõgiaru tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 213.

Lõpetati Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liiva tn 34 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 214.

Lõpetati Nõo vallas Altmäe külas asuva Vana-Kirila kinnistu (registriosa 3369204, katastritunnus 52801:001:0524) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 215.

Lõpetati Nõo vallas Luke külas asuva Varese katastriüksuse (katastritunnus 52801:009:0079) ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 216.

Lõpetati Nõo vallas Vissi külas asuva Mosina 2 kinnistu II maatüki (registriosa 126504, katastriüksus nr 52801:009:0495) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 217.

Lõpetati Nõo vallas Vissi külas asuva Mosina 2 kinnistu I maatüki (registriosa 126504, katastritunnus 52801:009:0494) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 217.

Lõpetati Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Lätte tn 9 ja Lätte tn 11 katastriüksuste (Lätte tn 9 registriosa nr 4153604, katastritunnus 52801:010:0109 ja Lätte tn 11 registriosa nr 4153604, katastritunnus 52801:010:0111) detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 25.06.2018 korraldus nr 253.

Lõpetati Nõo vallas Voika külas asuva Voika vesiveski kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 19.11.2018 korraldus nr 457.

Lõpetati Nõo vallas Järiste külas asuvate Terkari ja Lalli kinnistute detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 6. aprilli 2020 korraldus nr 174.

Lõpetati Nõo vallas Tõravere alevikus Observatooriumi tn 14/2 asuva kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavalitsuse 13. aprilli 2020 korraldus nr 178.

Lõpetati Vissi külas asuva Variku kinnistu detailplaneeringu koostamine. Nõo Vallavaolikogu 24. novembri 2016 otsus nr 111

Lõpetati Nõo vallas Voika külas asuva Voika vesiveski kinnistu detailplaneering. Nõo Vallavalitsuse korraldus 19.11.2018 nr 457

Lõpetati Tõravere aleviku puhkeala detailplaneering. Nõo Vallavalitsuse 07.05.2018 korraldus nr 152.

Lõpetati Nõo alevikus asuva Voika tn 15 katastriüksuse detailplaneering. Nõo Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldus nr 163.

Lõpetati Unipiha külas asuva Männimäe katastriüksuse (52801_011_0368) ja selle lähiala detailplaneering. Nõo Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 210.

Lõpetati Järiste külas asuvate Terkari ja Lalli kinnistute detailplaneering.Nõo Vallavalitsuse 6. aprilli 2020 korraldus nr 174.

Lõpetati Tõravere alevikus Observatooriumi tn 14/2 asuva kinnistu detailplaneering. Nõo Vallavalitsuse 13. aprilli 2020 korraldus nr 178.

 

Toimetaja: LIIA SIREL