Muud jäätmed

18.01.22

 

Ravimeid võtavad tasuta vastu kõik apteegid.
Patareisid võtavad tasuta vastu kõik müügikohad ja Nõo jäätmepunkt Nõo alevik, Voika tn 14.
Sõiduautode rehve saab anda ära Nõo jäätmepunktis Nõo alevik, Voika tn 14.
Biolagunevaid jäätmeid saab üle anda Tartu linna jäätmejaamades asukohaga Selli tn 19 ja Jaama tn 72C. Samuti võtab biolagunevaid jäätmeid vastu Eesti Keskkonnateenused AS  Aardlapalu endises prügilas. 
Asfalditükke võtab tasuta vastu AS TREF, Tartus Teguri 55. Info tel 737 1720, 505 4430.
Asfaldi-, pinnase-, kivi- ja betoonijääke ning ehitusjäätmeid võtab vastu OÜ Karimek Tartus Ropka tee 29 . Info tel 506 5373 http://www.karimek.ee
Eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid saab tasu eest üle anda Tartu linna jäätmejaamades asukohaga Selli tn 19 ja Jaama tn 72C  ning AS-is Epler & Lorenz Tartus Ravila tn 75A http://www.epler-lorenz.ee
Vanapaberit ja pappi ostab kokku Eesti Vanapaber OÜ, Tartus Jalaka tn 60B, tel 733 3705, 510 5780 http://www.em.ee

Vanametalli ostavad kokku:
AS Kuusakoski (Tartus Teguri tn 53, tel 736 7772 ja 736 7499) http://www.kuusakoski.ee/
Eesti Metall OÜ (Tartus Jalaka tn 60B, tel 733 3705, 510 5780) http://www.em.ee
BLRT Refonda (Tartus Vitamiini tn 3, tel 735 3043, 50 333 64) http://www.refonda.ee