Muuseumikogu

Nõo Vallavolikogu 15.06.2023 otsusega nr 65 on Nõo Koduloomuuseumi tegevus alates 30.06.2023 lõpetatud ja muuseumikogu haldamine on antud üle Nõo raamatukogule. Muuseumikoguga seotud küsimustes palun pöörduda Nõo raamatukogu poole.

Voika 23  Nõo alevik Tartumaa 61601
telefon: 745 5237; 510 2682 (direktor Dagmar Lokk)
e-post: raamatukogu@nvv.ee