12.05.23

2022. aastal algas Nõo lasteaia Krõll laienduse projekteerimine. Laiendusprojekti vajadus tuleb lasteaiakohtade puudusest, mis on kasvav trend. Kohtade puuduse tõttu tuleb lapsevanematel kasutada eralastehoidude teenuseid, mille kulud tasub Nõo vallavalitsus. Olemasolevas Krõlli hoones on 11 rühma. Arvestades rahvastikuprognoosi ja valla arengukavas võetud eesmärke peab laiendus pakkuma kohti vähemalt kolmele uuele rühmale. Lasteaia juurdeehituse arhitektuurse projekti koostajaks on arhitekt Priit Pärsim (Cubicplus OÜ). Töö maksumus 29 500 eurot. 2023. aasta aprillis valmis laienduse arhitektuuriline projekt, ehitustööde riigihange avaldatakse maikuus. 2023. aasta valla eelarves on planeeritud kuludeks 1 000 000 eurot. Tööde lõpptähtaeg jääb 2024. aastasse. 

Laienduse visuaalne kujutis

Toimetaja: MAANO KOEMETS