Nõo lasteaia energiatõhusamaks muutmine

 

Projekt nr RE.3.01.19-0231

Meede: RE.3.1 Hasartmängumaksu laekumisest eraldatud toetused

Taotlusvoor: Regionaalsete investeeringutoetuste programm 600063B - 02.01.2014-31.12.2020

Valdkond, millesse projekt panustab: RE.3.1.2 Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Projekti eesmärgiks oli säästlikum õppetegevuse korraldamine Nõo lasteaias ja õppimistingimuste parandamine. Välispiirete soojuskadude vähendamiseks soojustati katuslagi, välisseinad ja sokliosa ning ehitati kinni varjualused ja vahetati avatäited. Lisaks rajati ventilatsioonisüsteem. Projekti tulemuseks on lasteaia töö ja õpikeskkonna oluline paranemine

Nõo lasteaia Krõll renoveerimistöid teostati juuni kuni november 2019. aasta.

Ehitustööde maksumus 643124.69 EUR
Omanikujärelevalve 6000.00 EUR

Projekti kogumaksumus oli 649 124,68 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering oli  529 124,68 eurot, Regionaalsete investeeringutoetuste programmist eraldati toetust 120 000 eurot.

Hoone renoveerimistööde töövõtja oli Tartu Ehitus AS ja omanikujärelevalvet tegi OÜ Ehitusseire.