8.03.23

Nõo valla haridus- ja kultuurivaldkonna arengukava

Nõo valla tugevuseks on tema aktiivne ja kodanikke kaasav kogukond. Kogukond oleme me kõik koos ja peame oluliseks selle väärtuse edasi andmist nii haridusasutustes, noorsootöös kui ka kultuuris. Panustades oma individuaalsete ideede, algatuste ja projektidega valla elu arendamisesse, saab igaüks meist kogukonda hoida ja kaitsta.

Nõo vallas anname endast parima, et kõikide elanike ideedel oleks parim võimalus teostuda: pakume lastele ja noortele juba lasteaias, koolis ning huvitegevuses mitmekesiseid võimalusi oma oskuseid arendada ja ideid ellu viia ning töötame selle nimel, et Nõo valla kultuuritegevus oleks meie nägu ja jätkusuutlik. Näeme, et tänu erinevatele vallas toimuvatele algatustele saame kogukonnana toimida ja seeläbi saab meie enda loodud kogukond meid hoida ja luua meile turvatunnet. 

Toimetaja: AIRIKE JÕESAAR