Noorsootöö kvaliteedi hindamine

11.07.17
Aprillis kogunes vallamajas noorsootöö kvaliteedihindamise kohapealne meeskond, mis oli kokku pandud erinevate valdkondade esindajatest. Enesehindamismeeskonda kuulusid Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane, vallasekretär ja Gaidide juht Aira Laul, Nõo Spordihoone juht Jaak Teppan, Meeri Küla Arendamise Seltsi juhatuse liige ja aktivist Anneli Saaroja ning noorte esindajana Nõo Noorteaktiivi liige Kätlin Ilves. Noorsootöö kvaliteedihindamise protsessi eesmärk oli kaardistada noortega tehtava töö hetkeolukord, noorte rahulolu pakutavate võimalustega ning arenguvajadused tulevikuks.
 
Hetkeolukorra kaardistamiseks ja hindamiseks kogusid enesehindamismeeskonna liikmed sisendit noorteküsitluste abil erinevas vanuses noortelt. Nende tulemustega saab tutvuda siin!

Noorteküsitluse tulemused

Lisaks koguti infot ka Nõo Põhikoolis ning Nõo Reaalgümnaasiumis tegutsevate huviringide ja huvitegevuse võimaluste kohta. Samuti Nõo Spordihoones pakutavate võimaluste kohta erinevatelt spordiklubidelt ja noortega tegelevatelt inimestelt. Heaks koostööpartneriks hetkeolukorra kaardistamisel olid ka vallavalitsuse ametnikud.
13.juunil külastasid Nõo valda aga välishindajad, kes aitasid valla noorsootöö tugevusi ja arenguvajadusi välja tuua ning analüüsida. Kogu tehtud tööga saab tutvuda siin!
Noorsootöö kvaliteedi hindamine on olnud abiks ka huvihariduse ja -tegevuse riigipoolse täiendava toetuse tarbeks tegevuskava koostamisel. See protsess aga hetkel veel käib ning kogume erinevatelt osapooltelt sisendit, et luua uusi huvitegevuse ja -hariduse võimalusi ning teha võimalused kättesaadavamaks suuremale hulgale noortele.
Kontaktisik: Egle Hänilane (noortekeskus@nvv.ee, telefon +372 5019605).
Toimetaja: LIIA SIREL