Ohtlike jäätmete kogumisringid Nõo vallas

16.01.23

Projekti eesmärk: 2023. ja 2024. aastal viiakse ohtlike jäätmete elanikelt kokku kogumiseks ja käitlemisse suunamiseks läbi 4 kogumisringi, et ennetada ohtlikest jäätmetest tekitatud riski inimesele ja keskkonnale.

Projekti maksumus ja finantseerimine: projekti kogumaksumuseks on planeeritud 9 481,16 eurot, millest KIK-i toetus on 7 110,87 eurot ning Nõo valla omafinantseering on 2 370,29 eurot.

 

Tööde teostamise aeg: 03.10.2022 - 06.12.2024

 

Info: Merike Kruuse, merike.kruuse@nvv.ee, 5343 3648.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium riigieelarvelistest vahenditest

 

Toimetaja: AIRIKE JÕESAAR