Puude raie
 

Puude raiumist tiheasustusaladel reguleerib Looduskaitseseadus ja selle alusel kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.04.2013 aasta määrus nr 57 „Puude raiumise kord Nõo valla tiheasustusalal". Korra kohaselt on vaja taotleda luba Nõo Vallavalitsuselt, kui soovitakse raiuda puud (välja arvatud viljapuud), mis kasvab Nõo alevikus ja Tõravere aleviku või Nõgiaru, Luke, Etsaste ja Meeri külade tiheasustusaladel. Puu raiumiseks loetakse kännu kõrguselt vähemalt 10 cm läbimõõduga puu raiumist. Samuti loetakse puu raiumiseks puu mõõtmete vähendamist nii, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m, seejuures puu võra okste pikkus jääb väiksemaks kui 2 m.

Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest võib vastavalt Looduskaitseseadusele karistada rahatrahviga (kuni 1200 eurot) või arestiga.

 

Loa taotlemisel tuleb täita vastav taotluse vorm

Taotluse saad esitada ka elektrooniliselt