Puudega lapse hooldamine

Puudega lapse hooldaja hooldajatoetuse eesmärk on tagada puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut ja arengut ning osaliselt hüvitada puudega lapse hooldamiseks kohustatud isikule puudega lapse hooldamise tõttu saamata jäänud sissetulek ja sotsiaalkindlustus.

Hooldajatoetused:
keskmise ja raske puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot
sügava puudega lapse hooldajatoetus 100 €
 

Hooldajatoetus on igakuine toetus kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest lapsevanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.
Vallavalitsus teostab kodukülastuse ja selgitab välja hooldust vajava lapse hooldusvajaduse, viies läbi abivajaduse hindamise

Hooldajatoetust ei määrata:

  • taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  • taotlejale, kes saab vanemahüvitist;
  • kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

TAOTLUS

Lisainfo:

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes.laasberg@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord


Kasulik info: 
Käsiraamat erivajadusega last kasvatavale vanemale