Sotsiaaltoetused

Nõo vallas kehtivad järgmised sissetulekust mittesõltuvad toetused: 

1. lapsetoetus  512 eurot, millest esimene osa (128 eurot) makstakse peale lapse sündi teine osa (128 eurot) peale lapse ühe aastaseks saamist ja kolmas osa (256 eurot) lapse kahe aastaseks saamisel 
2. koolitoetus (esimesse klassi minevale lapsele) 50 eurot 
3. põhikooli lõpetamise toetus  50 eurot
4. gümnaasiumi lõpetamise toetus 60 eurot
5. represseeritutele maamaksu tasumise toetus kuni 20 eurot aastas
6. matusetoetus 450 eurot
7. kriisiabi
 

Nõo vallas kehtivad järgmised sissetulekust sõltuvad toetused: 

1. toetused lastega peredele kuni 400 eurot aastas
2. toetus majandusliku olukorra leevendamiseks kuni 300 eurot aastas
3. küttetoetus kuni 300 eurot aastas.

 

Nõo vallas makstakse järgmisi erivajadusest tulenevaid toetusi:

1. hooldajatoetused:
täisealise raske puudega isiku hooldajale  30 eurot
täisealise sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot
keskmise ja raske puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot
sügava puudega lapse hooldajatoetus 100 eurot


2. toetus puudest tingitud lisakulude katmiseks (kuludokumentide alusel) 
täisealisle isikule kuni 100 eurot aastas
lapsele kuni 200 eurot aastas


Toetuste taotlemise ja määramise kohta loe täpsemalt SIIT  
Avalduste vormid on leitavad SIIT 

Nõo valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad