Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada eakal või puudega isikul, kellel tervislik olukord takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenuse taotlemisel tuleb esitada vallavalitsusele taotlus reeglina kolm tööpäeva enne teenuse vajadust, milles näidatakse ära aeg, sihtkoht või marsruut ja sõidu põhjus.

Puudega lapsele haridusasutusse sõitmise teenuse taotlemiseks esitab lapsevanem, kohtuotsusega määratud eestkostja või lapse hooldamisele võtja, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, taotluse hiljemalt 25. augustiks.

Taotlus

Hinnakiri

 

Lisainfo:

Sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik, jaanika.liblik@nvv.ee  tel 745 5004, 525 8716.

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes.laasberg@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord