Sünni registreerimine

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.
Info sünni registreerimise ja nime valiku kohta 

Perekonnaseisutoimingute info

 

Sünni registreerimine

Vastutav ametnik

  • Sekretär-registripidaja Mai Kirs
  • Telefon: 745 5335, 513 9123
  • E-post: mai.kirs@nvv.ee

 

Lapsetoetuse taotlemine