Teed ja tänavad

27.11.14

Nõo valda katab tihe teedevõrk. Riigimaanteid on ca 88 km ja nende hooldust korraldab Maanteeameti Lõuna regioon. Nõo valla teeregistri andmetel on 17.11.2011 seisuga kohalikke teid 73,9 km ja tänavaid 16,4 km, avalikuks kasutamiseks määratud erateid ja –tänavaid 57,3 km, seega avalikult kasutatavaid teid ja tänavaid kokku 147,6 km. Tolmuvaba kattega (asfaltbetoon, mustkate, pinnatud kruus vms) kohalikke teid ja tänavaid on 14.1 km ja avalikke erateid 2,3 km. Avalikult kasutatavate teede hooldust korraldab Nõo Vallavalitsus. Lisaks on vallas ca 101 km erateid.