Tõravere jalg- ja jalgrattatee rajamine

14.05.22

Projekt: Tõravere jalg- ja jalgrattatee rajamine

Nõo vallavalitsus esitas Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme alusel taotluse toetuse saamiseks Tõravere jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks, lähtudes Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt 29.07.2020 kinnitatud taotlemisõigusega projektide nimekirjast.

2021. juunikuus valmis Tinter-Projekt OÜ poolt koostatud Tõravere jalgratta- ja jalgtee põhiprojekt lõigus Tõravere alevik kuni põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga, TÖÖ: 18-21-T.

Riigi tugiteenuste keskuse 17. augusti 2021 otsusega nr 11.2-28/1011 tunnistati Nõo Vallavalitsuse toetuse taotlus nõuetele vastavaks ja rahuldati.

Projekti kogumaksumus on taotluse kohaselt 131 014 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75% projekti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne suurus on 80 000 eurot.

Nõo valla omafinantseeringu minimaalne määr on 25% abikõlblikest kuludest, mis on vähemalt 51 014 eurot.

Tööde eesmärk: Juurdepääsetavuse parandamine ja liiklusohutuse suurendamine. Kavandatav tee on umbes 800 meetrit pikk ja mõeldud ühendamaks Tõravere aleviku keskust Nõo-Elva jalg- ja jalgrattateega.

Tööde teostamise viis ja aeg: Novembrikuus 2021. a kuulutati välja hange Tõravere jalg- ja jalgrattatee ehitaja leidmiseks. Riigihangete registri vahendusel laekusid pakkumused 1. detsembriks 2021.
Detsembrikuus 2021 tehti otsused lihthankes „Tõravere jalg- ja jalgrattatee ehitamine"
—  Tunnistati edukaks OÜ Kivipartner pakkumus maksumusega 137 769,05 eurot (käibemaksuta), kui hindamise tulemusena kõige madalama hinna ja maksimaalse punktide arvuga pakkumus.
Jaanuaris 2022 sõlmiti hankeleping OÜga Kivipartner „Tõravere jalg- ja jalgrattatee ehitamine".
Tõravere jalg- ja jalgrattatee valmib hiljemalt 30.11.2022.

 

Veebruaris 2022 algas Tõravere jalg- ja jalgrattatee ehitus. 

 


Ehitustööd märtsikuu keskpaigas käivad täie hooga — valmimas on killustiku alus, töödega ollakse graafikus.

 

 

 

Maikuus keskpaigas algassid Tõravere jalg- ja jalgrattatee asfalteerimistööd.

Tõravere jalg- ja jalgrattatee valmib peagi, tänaseks (10.06.2022) on paigaldatud trepp ja tehtud ka asfalteerimistöid. Lähipäevil saab trepp käsipuud ja enne jaanipäeva tehakse korda haljastus.