Valimiste info

Nõo valla valimiskomisjon alustab hääletamissedelite ülelugemist esmaspäeval, 18. oktoobril 2021 algusega kell 10.00.
Hääletamissedelite ülelugemine toimub Nõo vallamajas, ruumis nr 213.

 

Ajavahemikul 11. oktoobrist kuni 17. oktoobrini toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, sel ajal valivad Nõo valla elanikud Nõo Vallavolikogu liikmed järgnevaks nelja–aastaseks perioodiks.

Valimiste periood koondub ühte nädalasse.

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskondades kui ka elektrooniliselt.
 • Elektrooniline hääletamine toimub leheküljel valimised.ee ajavahemikul 11. oktoobril kella 9.00 kuni 16. oktoobril kella 20.00.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult valimisjaoskondades pabersedeliga hääletamine.

Kuigi Nõo vallas on avatud kolm valimisjaoskonda, ei ole valija enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valija saab hääletada ükskõik millises neist kolmest Nõo vallas avatud hääletamisruumist.

Jaoskond nr 1, asukohaga Nõo vallamajas töötab kõigil seitsmel päeval:

11.—16. oktoobrini kell 12.00 kuni 20.00.

17. oktoobril kell 9.00 kuni 20.00.

Jaoskonnad nr 2 ja 3 vastavalt Tõraveres, Observatooriumi Külastuskeskuses ja Luke Raamatukogus töötavad ainult kolmel päeval:

15.—16. oktoobrini kell 12.00 kuni 20.00.

17. oktoobril kell 9.00 kuni 20.00.

 

Väljaspool elukohta hääletamist ja asukohas hääletamist (isikud, kes valimisperioodil viibivad Nõo vallas, aga kelle elukoht on mujal) ning kodus hääletamist korraldab ainult valimisjaoskond nr 1. Neist väljaspool elukohta ja asukohas hääletamine saab toimuda vaid ajavahemikul 11.—14. oktoober.

Reedel (15.10), laupäeval (16.10) ja pühapäeval (17.10) saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas sh kodus.

Kodus hääletamist korraldatakse ajavahemikul 15.—17.oktoober, kodus hääletamiseks saab hääletuskasti koju kutsuda telefonitsi, telefoninumbril 5430 1364 või vallasekretäri telefoninumbril 505 6439 kuni valimispäeval hiljemalt kella 14.00-ni. Palume siiski tungivalt kodus hääletamist taotleda võimalikult varakult, et jaoskonnakomisjoni liikmed, kes kodus hääletamist korraldavad ei jääks valimispäeval pimedal ajal külades valijaid otsima või hiljaks valimispäeva õhtul hääletusruumi tagasijõudmisega.

 

Esmakordselt on valimisjaoskondades elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija poolt esitatava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Hääletamisõigus on Nõo valla elanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht on Nõo vallas.

Tänavustel kohalikel valimistel saab Nõo vallas valida 99 kandidaadi seast. Esindatud on kaks valimisliitu ja kolm erakonda.

Nõo Vallavolikogu valimiste korraldamise info asub Nõo valla veebilehe lingil: nvv.kovtp.ee/valimised-21 ja üldine info kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta valimiste kesksel veebilehel www.valimised.ee
 

Head saabuvat valimispäeva soovides,

Aira Laul
vallasekretär
valla valimiskomisjoni esimees

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021

Nõo Vallavolikogu 16. juuni otsusega määrati Nõo Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15 ning otsustati 17. oktoobri KOV valimisteks moodustada üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Nõo valla piirid.

Valimispäevaeelne nädal:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

 

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

Nõo vallavolikogu valimiste kandidaatidega saab tutvuda SIIN 

Paindlik jaoskonnavalik

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Jaoskonnas

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

Valimiste teabeleht 

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

Valimisõigus

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Poliitiline agitatsioon

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-hääletamine 

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

Koroonaviirus

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

 

Lisainfo: Aira Laul, valla valimiskomisjoni esimees, tel 505 6439

 

Dokumendid
Nõo valla valimiskomisjoni moodustamine   

Valimiskomisjoni tööaja määramine

Valimisjaoskondade moodustamine

Kanditaatide nimekiri

Valimiste info

Alates 18. augustist töötab vallakantseleis Nõo valla valimiskomisjon.

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on registreerida valimistel osaleda soovivad valimisliidud, võtta vastu erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide kandideerimisdokumendid, kandidaadid registreerida, anda kandidaatidele registreerimisnumbrid, koordineerida valimisi vallas, valimispäeva järgselt võtta vastu ja kontrollida valimisdokumendid ja muud valimiste materjalid ning teha kõiki muid seadusest tulenevaid tegevusi, mis on vajalikud uue volikogu valimiste tõrgeteta korraldamiseks.

Moodustatud on valimisjaoskonnad. Nõo vallas moodustati kolm valimisjaoskonda, mille asukohad on:

valimisjaoskond nr 1 — Nõo vallamajas (Voika tn 23, Nõo alevik),

valimisjaoskond nr 2 — Tartu Observatooriumi Külastuskeskuses (Observatooriumi tn 1, Tõravere alevik),

valimisjaoskond nr 3 — Luke raamatukogus (Vanajärve tn 2, Luke küla).

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht (elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse) asub seisuga 16. september 2021 Nõo vallas. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Uudne on see, et kõigil Nõo vallas hääletamisõigust omavatel isikutel on õigus hääletada ükskõik millises Nõo valla territooriumil asuvas jaoskonnas.

Valimisjaoskond nr 1 on avatud alates 11. oktoobrist kuni 16. oktoobrini s.o kõigil eelhääletamise päevadel ajavahemikul 12.00 kuni 20.00 ja valimispäeval (17. oktoobril) kell 9.00 kuni 20.00.

Valimisjaoskonnad nr 2 ja 3 on avatud reedel (15.10) ja laupäeval (16.10) ning valimispäeval (eelpool toodud aegadel).

Lisaks eeltoodule korraldab jaoskond nr 1:

* eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda (ajavahemikul 11. oktoober kuni 14. oktoober),

* asukohas hääletamist,

* hääletamist Nõo Hooldekodus,

* kodus hääletamist.

Üldine info valimiste kohta www.valimised.ee

 

Aira Laul, valimiskomisjoni esimees

Valimiste info

 

Riigi valimisteenistus on andnud välja informatsiooni, mis tutvustab valimiste üldist korraldust. Info leitav veebilehelt https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2021

Nõo vallas on „Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse" regulatsioonile tuginedes tehtud mitmed Nõo Vallavolikogu uue koosseisu valimiste korraldamist reguleerivad otsused.

Moodustatud on üks valimisringkond. Uues valitavas volikogus on 15 volikogu liiget.

Moodustatud on Nõo valla valimiskomisjon koosseisus:

esimees (ametikohajärgselt) — vallasekretär Aira Laul,

aseesimees — Ülle Orgusaar,

liikmed — Mai Kirs, Kristjan Nurmela ja Külli Sibul.

Valimiskomisjon asub tööle Nõo vallamajas, Nõo vallakantseleis. Valimiskomisjoni tööajad on:

esmaspäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kl 13.00–17.00,

teisipäeviti 13.00–18.00.

Sellise ajagraafikuga töötab valimiskomisjon ajavahemikul 18. augustist kuni 15. septembrini 2021.

Edaspidi võib valimiskomisjoni poole pöörduda tööpäevadel kell 9.00–12.00 ja 13.00–17.00 kas isiklikult kohale tulles, telefonil 505 6439 või kirjutades valimiskomisjoni esimehe e-posti aadressile aira@nvv.ee.

Valimisliidud saavad esitada teatise valimisliidu registreerimiseks ajavahemikul 18. augustist kuni 2. septembrini. Kandidaate esitada saavad nad pärast seltsingu registreerimist valimiskomisjonis.

Erakonnad ja valimisliidud saavad kandidaate registreerida ning üksikkandidaadid end esitada alates 18. augustist 2021 kas valimiskomisjoni tööruumi kohale tulles, valimiste infosüsteemi kaudu või saates dokumendid digitaalselt allkirjastatuna valimiskomisjoni esimehe e-posti aadressile aira@nvv.ee. Kandidaate saab esitada kuni 7. septembril 2021 kella 18.00-ni.

Augustikuus moodustab vallavalitsus valimiskomisjonid ja määrab valimiskomisjonide asukohad. Kavas on moodustada kolm valimisjaoskonda harjumuspärastes kohtades — Nõos, Tõraveres ja Lukel.

Septembrikuu vallavolikogu istungil nimetatakse jaoskonnakomisjonide liikmed.

Valimiste korraldamise kohta saab üldist teavet veebilehelt www.valimised.ee.

Valimiste info rubriik Nõo vallas valimiste korraldamise kohta ilmub ka järgmistes Nõo Valla Lehtedes.