Võtame tööle Nõo raamatukogu direktori

Nõo raamatukogu direktori juhtida on Nõo alevikus asuv Nõo raamatukogu keskkogu ja  harukogud Lukel ning Nõgiarus.

Raamatukogu direktori peamised tööülesanded:

 • raamatukogu töö korraldamine ja juhtimine;
 • raamatukogu eelarve koostamine;
 • raamatukogu tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine;
 • koostöö koordineerimine teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;
 • kaasaegse ja kasutajakeskse raamatukoguteenuse tagamine.

Edukal kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus või muu kõrgharidus koos raamatukoguhoidja kutsestandardi 6 tasemega (varasem raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni IV aste) või valmisolek kutsestandardit taotleda;
 • juhtimisalane kogemus ja vastava valdkonna seadusandluse tundmine;
 • väga heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas (kasuks tuleb inglise ja/või vene keele oskus); 
 • väga hea suhtlemis-, väljendus- ja meeskonnatöö oskus;
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Kasuks tuleb:

 • B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • projektide kirjutamise kogemus.

Pakume: 

 • põnevat ja vastutusrikast tööd arenevas valdkonnas;
 • sõbralikku ja pühendunud meeskonda;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi.

Tingimused:

Ametikohale kandideerijal palume esitada visioon Nõo raamatukogu arengust, elulookirjeldus ning koopia haridust tõendavast dokumendist. Tööle asumine esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada hiljemalt 2.juunil 2022 kella 12 e-posti aadressil: vald@nvv.ee. Vestlused kandidaatidega toimuvad 7.-9. juunil 2022.  

Lisainfo: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, telefon 524 2627, e-mail: anneli@nvv.ee