Valimisjaoskonnad Nõo vallas 17.10.2021 toimuvateks kohaliku omavalitsuse valimisteks

valimisjaoskond nr 1 — Nõo vallamajas (Voika tn 23, Nõo alevik)

Avatud alates 11. oktoobrist kuni 16. oktoobrini s.o kõigil eelhääletamise päevadel ajavahemikul 12.00 kuni 20.00 ja valimispäeval (17. oktoobril) kell 9.00 kuni 20.00.

Jaoskond nr 1 korraldab:

* eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda (ajavahemikul 11. oktoober kuni 14. oktoober),

* asukohas hääletamist,

* hääletamist Nõo Hooldekodus,

* kodus hääletamist.

 

valimisjaoskond nr 2 — Tartu Observatooriumi Külastuskeskuses (Observatooriumi tn 1, Tõravere alevik)

Avatud reedel (15.10) ja laupäeval (16.10) ajavahemikul 12.00 kuni 20.00

ning valimispäeval (17.10) kell 9.00 kuni 20.00.

 

valimisjaoskond nr 3 — Luke raamatukogus (Vanajärve tn 2, Luke küla).

Avatud reedel (15.10) ja laupäeval (16.10) ajavahemikul 12.00 kuni 20.00

ning valimispäeval (17.10) kell 9.00 kuni 20.00.

 

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht (elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse) asub seisuga 16. september 2021 Nõo vallas. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Uudne on see, et kõigil Nõo vallas hääletamisõigust omavatel isikutel on õigus hääletada ükskõik millises Nõo valla territooriumil asuvas jaoskonnas.

Üldine info valimiste kohta www.valimised.ee