Valla osalusega ettevõtted ja sihtasutused

26.04.22


Ettevõtted

AS Emajõe Veevärk

 

Sihtasutused

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 

Nõo Vallavalitsuse 26. aprilli 2022 korraldusega nr 185 on nimetatud Nõo valla esindajana Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SAs nõukogu liikmeks Maano Koemets


Luke Mõis

Nõo Vallavolikogu 14. detsembri 2017 otsusega nr 18 on nimetatud Nõo valla esindajana SA Luke Mõis nõukogus Aigar Brett


Nõo Hooldekodu

Nõo Vallavalitsuse 22. jaanuari 2018 korraldusega nr 35 on nimetatud SA Nõo Hooldekodu nõukogu liikmeteks:

Jaanus Järveoja
Krista Kvarnström
Aira Laul
Rain Sangernebo
Ene Mölter